Inhoudsopgave van het boek

Exit-strategieën voor de professionele ondernemerVoorwoord

1. Overnamemarkt
1.1 Overnamemarkt
1.2 Type transacties
1.3 Voor u begint
De praktijk: Alexander den Boer

2. Waarom en hoe verkopen?
2.1 Motieven
2.2 Wijze van verkoop
2.3 Tijdsbestek
2.4 Doelstellingen
De praktijk: Bernd Damme

3. Adviseurs
3.1 Stel uw team samen
3.2 Welke adviseurs heeft u nodig?
3.3 Kosten
De praktijk: Pauline Grünberg

4. Verkoopklaar maken
4.1 Het duizend-dagen-plan
4.2 Waardecreatie
4.3 Financiële rapportages
De praktijk: Aldebert Wiersinga

5. Fiscale zaken
5.1 Aandelen versus activa/passiva
5.2 Aanpassen juridische structuur
5.3 Belastingdruk verlagen
5.4 Vastgoed
De praktijk: Herbert Jansen

6. Waardebepaling
6.1 Realiteitsbesef
6.2 Verplaats u in de koper
6.3 Accountingbenadering
6.4 Economische benadering
6.5 Financierbaarheid
De praktijk: Betty Merlijn

7. Zoeken & vinden
7.1 Informatiememorandum
7.2 Zoeken naar kopers
7.3 Beoordelen van kopers
7.4 De eerste afspraak
De praktijk: Harry Westerman

8. Onderhandelingen
8.1 Intentieverklaring
8.2 Voorbereidingen
8.3 Onderhandelingsproces
8.4 Dealstructuur
8.5 Garanties en vrijwaring
De praktijk: Henry Dullink

9. Due diligence/contracten
9.1 Due diligence
9.2 Contracten
De praktijk: Durk Jan de Bruin

10. Na de deal
10.1 Bij de notaris
10.2 Bekendmaking
10.3 Uw leven na de verkoop
De praktijk: Maurice Buijs

Bronnen
Notities
Over de auteurs